سپهر ماشین
   

جلسه آموزشی شکلات

واحد آموزش و تحقیقات سپهر ماشین در راستای برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی شکلات اقدام به برگزاری جلسه آموزشی شکلات برای نیروهای متخصص شرکت محترم لینا نموده است.
امید است بتوانیم کمک کوچکی به اهداف بزرگ شما داشته باشیم.

دسته بندی: آموزش

کلمات کلیدی:

دوره آموزشی شکلات

کارگاه آموزشی شکلات

ورکشاپ شکلات


جلسه آموزشی شکلات

نمایش تولید شکلات

کارگاههای آموزشی شکلات

سپهر ماشین
طراحی و ساخت ماشین آلات صنایع غذایی - شکلاتسپهر ماشین
English فارسی
+98 (21) 468 97011 , 468 03771 , 468 03746 +98 (21) 468 31540 تهران، ایران