سپهر ماشین
   

نقشه و آدرس کارخانه سپهر ماشین:

نشانی: تهران، كيلومتر ٢٠ جاده قديم كرج، شهر قدس، میدان قدس، انتهای خيابان چمن، گلبرگ جنوبی، گلچین پنجم، پلاک ١١

تلفن: ٤٦٨١٢٤٣٦ ، ٤٦٨١٢٤٣۵ ، ٤٦٨٩٧٠١١ ، ٤٦٨٠٣٧٤٦ ، ٤٦٨٠٣٧٧١ (٢١) ٩٨+
فکس: ٤٦٨٣١۵٤٠ (٢١) ٩٨+
ایمیل: sepehr_machine@yahoo.com


ارتباط با ما
سپهر ماشین
سپهر ماشین
طراحی و ساخت ماشین آلات صنایع غذایی - شکلات
سپهر ماشین
English فارسی
+98 (21) 468 97011 , 468 03771 , 468 03746 +98 (21) 468 31540 تهران، ایران